Water-sports

Ponta Žala d.o.o.
Na moru 5
20000 Dubrovnik

Tel: +385 (0)98 677 340
e-mail: watersports.zali@gmail.com

Restaurant

Veliki Zal
Tel: +385 (0)98 971 3326
e-mail: velikizal@gmail.com

OBAVIJEST
Cijenjeni turisti, sukladno članku 6. Stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine”, br 130/17) pisane prigovore na naše usluge možete podnjeti na našem pultu za izdavanje ležaljki. O primitku Vašeg prigovora bez odgađanja ćemo Vas izvjestiti. Omogućavamo podnošenje prigovora i na sljedeće načine:
Poštom: VIDIK d.o.o.,Gornjnji kono 56B, 20000 Dubrovnik | Mailom: info@dubrovnik-watersports.com | U zakonskom roku od 15 dana na isti ćemo odgovorit.